استاد حسین بشنام

استاد حسین بشنام
استاد حسین بشنام  دارنده ی دان 5 بین المللی
شماره تماس:09123173994

فول کیک بوکسینگ تهران

سایت اصلی کیک بوکسینگ beshnam-kickboxing.com

fkbt. Blog.com.خوش امدید به

این وبلاگ به منظور ارتقاء ورزش فول کیک بوکسینگ در ایران تاسیس شده است واین وبلاگ شعبه ی خارجی هم دارد

fkbi.blog.com